Կոմիտեն մոնոպոլիա չունի Հայաստանի բախտը որոշելու. Վազգեն Մանուկյան